Generator wniosków projektu Lokalny Animator Sportu – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
Wnioski należy złożyć do 12.05.2016 r.
Do wniosku należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 2

Przed przystąpieniem do wypełnienia generatora należy zapoznać się z:

Po zapoznaniu się z w/w załącznikami można przystąpić do wypełnienia formularza wniosku. Po wypełnieniu wniosku należy do niego dołączyć w formie elektronicznej tylko Załącznik nr 2 (zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku w generatorze).

I. INFORMACJE OGÓLNE (część JST)


Dane wnioskodawcy (Jednostki Samorządu Terytorialnego)

1. Nazwa instytucji  

2. Adres (ulica i numer)  

3. Kod pocztowy  

4. Miejscowość  

5. Województwo  

6. Powiat  

7. Gmina  

8. Telefon  

9. E-mail  

10. Osoba kontaktowa (Imię i Nazwisko)  

11. Telefon do osoby kontaktowej  

12. E-mail do osoby kontaktowej  
Uwaga. Prosimy upewnić się, czy adres e-mail został poprawnie podany, ponieważ może być potrzebny w dalszych etapach przetwarzania.
Zalecamy podanie innego adresu niż ten wprowadzony powyżej w pkt. 9 (ogólny do JST).Dane instytucji zarządzającej Orlikiem (uzupełnij jeśli inne niż JST)

1. Nazwa instytucji  

2. Adres (ulica i numer)  

4. Kod pocztowy  

3. Miejscowość  

5. Województwo  

6. Powiat  

7. Gmina  

8. Telefon  

9. E-mail  

10. Osoba kontaktowa (Imię i Nazwisko)  

11. Telefon do osoby kontaktowej  

12. E-mail do osoby kontaktowej  Dane Orlika

1. Adres (ulica i numer)  

2. Kod pocztowy  

3. Miejscowość  

4. Jak duża jest miejscowość, w której znajduje się orlik  

5. Rok oddania obiektu do użytku  

6. Czy animator będzie realizował program zajęć na terenie innych obiektów sportowych niż boisko Orlik?  
Tak
Nie

7. Proszę podać obiekty sportowe, inne niż boisko Orlik, na których będzie realizował zajęcia Lokalny Animator Sportu

1
Nazwa obiektu
 

Adres obiektu  

Miesięczna liczba godzin realizowanych przez animatora na obiekcie
 


2
Nazwa obiektu
 

Adres obiektu  

Miesięczna liczba godzin realizowanych przez animatora na obiekcie
 


3
Nazwa obiektu
 

Adres obiektu  

Miesięczna liczba godzin realizowanych przez animatora na obiekcie
 


4
Nazwa obiektu
 

Adres obiektu  

Miesięczna liczba godzin realizowanych przez animatora na obiekcie
 


5
Nazwa obiektu
 

Adres obiektu  

Miesięczna liczba godzin realizowanych przez animatora na obiekcie
 


6
Nazwa obiektu
 

Adres obiektu  

Miesięczna liczba godzin realizowanych przez animatora na obiekcie
 


7
Nazwa obiektu
 

Adres obiektu  

Miesięczna liczba godzin realizowanych przez animatora na obiekcie
 


8
Nazwa obiektu
 

Adres obiektu  

Miesięczna liczba godzin realizowanych przez animatora na obiekcie
 


9
Nazwa obiektu
 

Adres obiektu  

Miesięczna liczba godzin realizowanych przez animatora na obiekcie
 


10
Nazwa obiektu
 

Adres obiektu  

Miesięczna liczba godzin realizowanych przez animatora na obiekcie
 

  Możesz teraz zapisać postęp w wypełnianiu wniosku. Na podany adres email zostanie wysłany link, poprzez który będziesz mógł/a wrócić tutaj i dokończyć uzupełnianie (bądź poprawę) tego formularza.


II. INFORMACJE O ANIMATORACH


Dane kandydatów na animatorów rekomendowanych do udziału w projekcie Lokalny Animator Sportu:

1. Liczba kandydatów przewidzianych do pracy na orliku.  
gdy zaznaczysz 2 kandydatów pamiętaj aby wypełnić do końca dwa formularze: A i B
1
2A. Dane kandydata 1

1. Imiona  

2. Nazwisko  

3. Data urodzenia  
w formacie: RRRR-MM-DD np: 1982-05-25

4. Płeć kandydata/kandydatki na animatora/animatorkę  
Kobieta
Mężczyzna

5. Adres zameldowania  
(ulica i numer)

6. Kod pocztowy  

7. Miejscowość  

8. Adres do korespondencji  
wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zameldowania

9. Telefon kontaktowy  

10. Email kontaktowy  
UWAGA: upewnij się, że podałeś/aś prawidłowy adres email!

  Możesz teraz zapisać postęp w wypełnianiu wniosku. Na podany adres email zostanie wysłany link, poprzez który będziesz mógł/a wrócić tutaj i dokończyć uzupełnianie (bądź poprawę) tego formularza.


Informacja o kandydacie na animatora

1. Obecny status zawodowy  

2. Poziom wykształcenia  

Inne (podaj jakie)  

3. Uprawnienia do pracy w sporcie powszechnym  
można zaznaczyć kilka opcji
Nauczyciel WF     Kurs Animatora Sportu     Trener     Instruktor     W trakcie pozyskiwania uprawnień     Nie posiadam    

Zaznaczono Trenera. Wybierz do dwóch dyscyplin  
piłka nożna     koszykówka     piłka ręczna     siatkówka     lekkoatletyka     inne    

Zaznaczono Instruktora. Wybierz do dwóch dyscyplin  
piłka nożna     koszykówka     piłka ręczna     siatkówka     lekkoatletyka     inne    


4. Prosimy uzupełnić poniższe pola dla Trenera

Nazwa instytucji nadającej uprawnienia
 

Nazwa uprawnienia  

Numer dyplomu/legitymacji  

Rok uzyskania dyplomu  


4. Prosimy uzupełnić poniższe pola dla Instruktora

Nazwa instytucji nadającej uprawnienia
 

Nazwa uprawnienia  

Numer dyplomu/legitymacji  

Rok uzyskania dyplomu  

4. Prosimy uzupełnić poniższe pola dla Nauczyciela WF
Nazwa instytucji nadającej uprawnienia
 

Nazwa uprawnienia  

Numer dyplomu/legitymacji  

Rok uzyskania dyplomu  

5. Posiadane dodatkowe kursy i uprawnienia przydatne w pracy animatora  
można zaznaczyć kilka opcji
Ratownik Medyczny     Obsługa komputera     Prawo jazdy     Kurs przygotowania pedagogicznego     Animator Czasu Wolnego     Inne (podaj niżej jakie)    

Inne (podaj jakie)  

6. Staż pracy z dziećmi i młodzieżą  

7. Czy kandydat pracował wcześniej w charakterze animatora?  
Tak
Nie

8. W jakich latach?  
można wybrać kilka dat
2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015    

9. Czy w latach ubiegłych, w ramach projektu "Animator - Moje Boisko Orlik 2012" udało Ci się namówić do współpracy klub sportowy, który na orliku realizował swoje zajęcia treningowe?  
Tak
Nie

10. Czy w swoim miesięcznym harmonogramie pracy w ramach projektu Lokalny Animator Sportu w 2016 roku, zamierzasz uwzględnić zajęcia klubów sportowych?  
Tak
Nie

11. Które z posiadanych przez Ciebie cech i umiejętności uważasz za najważniejsze w pracy Lokalnego Animatora Sportu? Wybierz trzy najważniejsze  
zaznacz maksymalnie do 3 odpowiedzi.
Opanowanie     Cierpliwość     Kreatywność     Operatywność     Sprawność/kondycja fizyczna     Komunikatywność     Asertywność     Otwartość na nowe rozwiązania     Ambicja     Umiejętność szybkiego uczenia się     Pracowitość     Zaangażowanie     Punktualność     Dokładność     Profesjonalizm    

12. Czy chciałbyś/chciałabyś zostać lokalnym koordynatorem projektu Lokalny Animator Sportu?  
Tak
Nie

13. Dlaczego chcesz być Lokalnym Animatorem Sportu?   min. 800 znakówB. Dane kandydata 2

1. Imiona  

2. Nazwisko  

3. Data urodzenia  
w formacie: RRRR-MM-DD np: 1982-05-25

4. Płeć kandydata/kandydatki na animatora/animatorkę  
Kobieta
Mężczyzna

5. Adres zameldowania  
(ulica i numer)

6. Kod pocztowy  

7. Miejscowość  

8. Adres do korespondencji  
wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zameldowania

9. Telefon kontaktowy  

10. Email kontaktowy  
UWAGA: upewnij się, że podałeś/aś prawidłowy adres email!

  Możesz teraz zapisać postęp w wypełnianiu wniosku. Na podany adres email zostanie wysłany link, poprzez który będziesz mógł/a wrócić tutaj i dokończyć uzupełnianie (bądź poprawę) tego formularza.


Informacja o kandydacie na animatora

1. Obecny status zawodowy  

2. Poziom wykształcenia  

Inne (podaj jakie)  

3. Uprawnienia do pracy w sporcie powszechnym  
można zaznaczyć kilka opcji
Nauczyciel WF     Kurs Animatora Sportu     Trener     Instruktor     W trakcie pozyskiwania uprawnień     Nie posiadam    

Zaznaczono Trenera. Wybierz do dwóch dyscyplin  
piłka nożna     koszykówka     piłka ręczna     siatkówka     lekkoatletyka     inne    

Zaznaczono Instruktora. Wybierz do dwóch dyscyplin  
piłka nożna     koszykówka     piłka ręczna     siatkówka     lekkoatletyka     inne    


4. Prosimy uzupełnić poniższe pola dla Trenera

Nazwa instytucji nadającej uprawnienia
 

Nazwa uprawnienia  

Numer dyplomu/legitymacji  

Rok uzyskania dyplomu  


4. Prosimy uzupełnić poniższe pola dla Instruktora

Nazwa instytucji nadającej uprawnienia
 

Nazwa uprawnienia  

Numer dyplomu/legitymacji  

Rok uzyskania dyplomu  

4. Prosimy uzupełnić poniższe pola dla Nauczyciela WF
Nazwa instytucji nadającej uprawnienia
 

Nazwa uprawnienia  

Numer dyplomu/legitymacji  

Rok uzyskania dyplomu  

5. Posiadane dodatkowe kursy i uprawnienia przydatne w pracy animatora  
można zaznaczyć kilka opcji
Ratownik Medyczny     Obsługa komputera     Prawo jazdy     Kurs przygotowania pedagogicznego     Animator Czasu Wolnego     Inne (podaj niżej jakie)    

Inne (podaj jakie)  

6. Staż pracy z dziećmi i młodzieżą  

  Możesz teraz zapisać postęp w wypełnianiu wniosku. Na podany adres email zostanie wysłany link, poprzez który będziesz mógł/a wrócić tutaj i dokończyć uzupełnianie (bądź poprawę) tego formularza.

7. Czy kandydat pracował wcześniej w charakterze animatora?  
Tak
Nie

8. W jakich latach?  
można wybrać kilka dat
2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015    

9. Czy w latach ubiegłych, w ramach projektu "Animator - Moje Boisko Orlik 2012" udało Ci się namówić do współpracy klub sportowy, który na orliku realizował swoje zajęcia treningowe?  
Tak
Nie

10. Czy w swoim miesięcznym harmonogramie pracy w ramach projektu Lokalny Animator Sportu w 2016 roku, zamierzasz uwzględnić zajęcia klubów sportowych?  
Tak
Nie

11. Które z posiadanych przez Ciebie cech i umiejętności uważasz za najważniejsze w pracy Lokalnego Animatora Sportu? Wybierz trzy najważniejsze  
zaznacz maksymalnie do 3 odpowiedzi.
Opanowanie     Cierpliwość     Kreatywność     Operatywność     Sprawność/kondycja fizyczna     Komunikatywność     Asertywność     Otwartość na nowe rozwiązania     Ambicja     Umiejętność szybkiego uczenia się     Pracowitość     Zaangażowanie     Punktualność     Dokładność     Profesjonalizm    

12. Czy chciałbyś/chciałabyś zostać lokalnym koordynatorem projektu Lokalny Animator Sportu?  
Tak
Nie

13. Dlaczego chcesz być Lokalnym Animatorem Sportu?   min. 800 znaków

  Możesz teraz zapisać postęp w wypełnianiu wniosku. Na podany adres email zostanie wysłany link, poprzez który będziesz mógł/a wrócić tutaj i dokończyć uzupełnianie (bądź poprawę) tego formularza.


III. INFORMACJE O SPOSOBIE REALIZACJI PROJEKTU

1. Jako Lokalny Animator Sportu będę realizował program:  

2. Ile z twojego czasu pracy zamierzasz przeznaczyć na zajęcia realizowane na orliku?  
pozostała część to zajęcia na innych obiektach

3. Wybierz trzy rodzaje zajęć realizowane poza orlikiem, które umieścisz w miesięcznym harmonogramie pracy Lokalnego Animatora Sportu, gdzie A to zajęcia z danej dyscypliny sportu najbardziej przez Ciebie preferowane

A
 
staraj sie nie powtórzyć dyscypliny między polami wyboru

B  

C  

4. Wybierz trzy rodzaje zajęć realizowane na boisku orlik, które umieścisz w miesięcznym harmonogramie pracy Lokalnego Animatora Sportu, gdzie A to zajęcia z danej dyscypliny sportu najbardziej przez Ciebie preferowane:

A
 
staraj sie nie powtórzyć dyscypliny między polami wyboru

B  

C  

5. Jakie typy działań zamierzasz realizować będąc Lokalnym Animatorem Sportu?  
Organizacja regularnych zajęć.
Organizacja rozgrywek sportowych
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
Włączanie się w organizację imprez ogólnopolskich
Współorganizowanie szkolnych imprez sportowych

6. Wybierz grupy wiekowe, z którymi zamierzasz pracować realizując projekt Lokalny Animator Sportu:  
Dzieci w wieku 4-9 lat
Dzieci w wieku 9-12 lat.
Dzieci w wieku 12-15 lat
Młodzież 15-18 lat
Młodzież 18-22 lat
Dorośli 22-35 lat
Dorośli 35-60 lat
Dorośli 60 +

7. Z jakimi organizacjami zamierzasz współpracować jako Lokalny Animator Sportu?  
Przedszkola
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Szkoły ponadgimnazjalne
Wyższe uczelnie
Kluby sportowe
Związki sportowe
Parafie
Spółdzielnie mieszkaniowe/Wspólnoty mieszkaniowe
Firmy/Zakłady pracy
Organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne
Organizacje zrzeszające seniorów
Lokalny samorząd
Samorządowe jednostki pomocnicze zajmujące się sportem (np. GOSiR, MOSiR)
Organizacje pozarządowe (podaj jakie):
Inne (podaj jakie):

Wpisz inne organizacje pozarządowe  

Wpisz inne  

8. Z jakimi osobami zamierzasz współpracować jako Lokalny Animator Sportu?  
Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia realizowane w ramach projektu.
Nauczyciele
Trenerzy/Instruktorzy
Inni Lokalni Animatorzy Sportu.
Czynni sportowcy
Byli sportowcy

9. Średnio dla ilu osób w skali tygodnia zamierzasz organizować regularne zajęcia w ramach projektu Lokalny Animator Sportu?

 

10. W jaki sposób zamierzasz pozyskiwać potencjalnych odbiorców działań realizowanych w ramach projektu Lokalny Animator Sportu?  
Informacje na stronach internetowych (np. samorządów lokalnych, szkół)
Informacje na portalach społecznościowych
Informowanie pobliskich placówek oświatowych/ organizacji sportowych
Przekazywanie informacji przez ogłoszenia parafialne
Przekazywanie informacji lokalnym organizacjom pozarządowych
Materiały reklamowe (np. plakat, ulotka, baner)
Informowanie znajomych (marketing szeptany)
Rozsyłanie wiadomości tekstowych (SMS, e-mail)

  Możesz teraz zapisać postęp w wypełnianiu wniosku. Na podany adres email zostanie wysłany link, poprzez który będziesz mógł/a wrócić tutaj i dokończyć uzupełnianie (bądź poprawę) tego formularza.

11. Czy zakładasz udział kobiet w zajęciach realizowanych przez Ciebie w ramach projektu Lokalny Animator Sportu?  
Tak
Nie

12. Określ przybliżony procentowy udział kobiet w zajęciach realizowanych przez Ciebie w ramach programu Lokalny Animator Sportu  

13. Ilu wolontariuszy możesz realnie zaangażować do współpracy przy realizacji projektu Lokalny Animator Sportu?  

14. Jaki zakres pracy będzie realizowany przez wolontariuszy zaangażowanych przy realizacji projektu Lokalny Animator Sportu?  
Pomoc w organizacji zajęć
Rekrutacja uczestników
Prowadzenie zajęć
Sędziowanie zawodów
Pomoc w organizacji imprez
Pomoc w organizacji rozgrywek
Pomoc w promowaniu działalności Lokalnego Animatora Sportu.
Zabezpieczenie medyczne w czasie imprez
Opieka nad dziećmi podczas zajęć z rodzicami
Pomoc w prowadzeniu podstrony Lokalnego Animatora Sportu na portalu naszorlik.pl.
Wsparcie techniczne dla Lokalnego Animatora Sportu
Inne (podaj jakie)

Wpisz Inne  

15. Wymień trzy najważniejsze imprezy sportowo-rekreacyjne w okresie ostatnich trzech lat, które współorganizowałeś z zaznaczeniem, jaką rolę w nich pełniłeś.

Pierwsza impreza sportowo-rekreacyjna
 

Druga impreza sportowo-rekreacyjna
 

Trzecia impreza sportowo-rekreacyjna
 

16. Czy zamierzasz pozyskać sponsorów, którzy wspierać będą Twoje działania wykonywane w ramach projektu Lokalny Animator Sportu?  
Tak
Nie

17. Jak oceniasz swoje możliwości w pozyskiwaniu sponsorów?  

18. Wybierz najważniejsze działania, dzięki którym pozyskasz gotówkowe lub bezgotówkowe wsparcie sponsora  
Pisemna oferta współpracy rozsyłana drogą mailową do potencjalnych sponsorów
Zapytanie o możliwość pozyskania sponsorów wśród pełnoletnich uczestników zajęć
Kierowanie wniosków o dodatkowe środki sponsorskie do samorządów lokalnych
Wykorzystanie osobistych kontaktów
Stworzenie multimedialnej prezentacji połączonej z ofertą sponsorską i prezentowanie jej na spotkaniach z potencjalnymi sponsorami
Prezentacja oferty sponsorskiej w mediach społecznościowych
Wpisanie się z własną ofertą w kampanie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzonych przez potencjalnych sponsorów
Pozyskanie sponsorów dzięki współpracy z lokalnymi mediami, samorządami, organizacjami pozarządowymi

19. Jakie imprezy sportowo-rekreacyjne z poza rocznego harmonogramu pracy zamierzasz zorganizować w 2016 roku jako Lokalny Animator Sportu?

1 Termin imprezy - miesiąc
 

Uczestnicy. Kto? Ile osób?  

Temat i opis imprezy   maks. 600 znaków

Partnerzy. Jacy? Ilu?  
2 Termin imprezy - miesiąc
 

Uczestnicy. Kto? Ile osób?  

Temat i opis imprezy   maks. 600 znaków

Partnerzy. Jacy? Ilu?  
3 Termin imprezy - miesiąc
 

Uczestnicy. Kto? Ile osób?  

Temat i opis imprezy   maks. 600 znaków

Partnerzy. Jacy? Ilu?  
4 Termin imprezy - miesiąc
 

Uczestnicy. Kto? Ile osób?  

Temat i opis imprezy   maks. 600 znaków

Partnerzy. Jacy? Ilu?  
5 Termin imprezy - miesiąc
 

Uczestnicy. Kto? Ile osób?  

Temat i opis imprezy   maks. 600 znaków

Partnerzy. Jacy? Ilu?  
6 Termin imprezy - miesiąc
 

Uczestnicy. Kto? Ile osób?  

Temat i opis imprezy   maks. 600 znaków

Partnerzy. Jacy? Ilu?  
7 Termin imprezy - miesiąc
 

Uczestnicy. Kto? Ile osób?  

Temat i opis imprezy   maks. 600 znaków

Partnerzy. Jacy? Ilu?  
8 Termin imprezy - miesiąc
 

Uczestnicy. Kto? Ile osób?  

Temat i opis imprezy   maks. 600 znaków

Partnerzy. Jacy? Ilu?  
9 Termin imprezy - miesiąc
 

Uczestnicy. Kto? Ile osób?  

Temat i opis imprezy   maks. 600 znaków

Partnerzy. Jacy? Ilu?  
10 Termin imprezy - miesiąc
 

Uczestnicy. Kto? Ile osób?  

Temat i opis imprezy   maks. 600 znaków

Partnerzy. Jacy? Ilu?  

  Możesz teraz zapisać postęp w wypełnianiu wniosku. Na podany adres email zostanie wysłany link, poprzez który będziesz mógł/a wrócić tutaj i dokończyć uzupełnianie (bądź poprawę) tego formularza.
Zanim ostatecznie zatwierdzisz wniosek dodaj wypełniony Załącznik nr. 2 - Deklaracja Jednostki Samorządu Terytorialnego o zapewnieniu finansowania wynagrodzenia animatorów w czasie trwania projektu.
  Jeżeli jesteś pewny/a, że wszystkie dane są poprawne oraz dołączono niezbędny skan, to możesz ostatecznie zatwierdzić formularz klikając ten guzik.
Formularz zostanie przesłany do jednostki rekrutującej, a potwierdzenie wysłania do animatora(ów) oraz do JST, jeśli adresy email zostały poprawnie wpisane.

UWAGA! Po kliknięciu na zatwierdzenie prosimy cierpliwie czekać. Wniosek może przetwarzać się nawet kilka minut. Prosimy nie klikać wielokrotnie na ten guzik podczas oczekiwania.

 


Poniższa tabela do wypełnienia po zatwierdzeniu i wydrukowaniu wniosku.

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela JST:

Imię i nazwisko Stanowisko Pieczęć i podpis

Podpis Animatora

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis
Animator

Podpis drugiego Animatora (w przypadku wypełnienia wniosku przez dwóch Animatorów)

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis
Animator